top of page
newid hinsawdd tonnau.jpg

amdanom ni

 

Rhwydwaith Cymreig o sefydliadau llywodraethol a chymunedol yw Group Resilience.

Mae pob un yn cyfrannu at wytnwch ein gwlad a'i chymunedau.

Rydym yn dechrau ffurfio partneriaethau Celtaidd.

Ein nod yw meithrin hunanddibyniaeth ac ysbryd cymunedol, sicrhau dyfodol a rennir yn wyneb heriau hysbys ac anhysbys, o bandemigau i newid yn yr hinsawdd.

Rydym yn cefnogi sefydliadau sy'n gweithio'n gynhwysol, er budd tymor hir natur a phobl.

​ Mae rhwydwaith yn ein dal gyda'n gilydd ac yn ein dal i fyny. Mae ein sefydliadau cyswllt yn cynnwys cymunedau o ddatblygwyr, adeiladwyr a pheirianwyr ynni, atgyweirwyr a llyfrgelloedd offer, pysgotwyr, ffermwyr a thyfwyr, gweithredwyr, trefnwyr ac arloeswyr ariannol, therapyddion, arweinwyr meddwl a'r cyfryngau lleol.

Aelodau

Cyfarfod â'n Pwyllgor a'n Cysylltiedig

IMG_1520.HEIC.heic
IMG_1520.HEIC.heic

Aelodau Cysylltiedig

Mae rhwyd yn dal popeth, daw gwytnwch wrth i bob cornel o gymdeithas yn ddal at ei gilydd. Mae aelodau cynnar Gwytnwch yn cwmpasu seiliau busnesau ar gyfer hanfodion, grwpiau cymunedol a mudiadau gweledigaethol. Y rhai sydd â minws a'r rhai sydd â'r mwyaf i'w roi

Aelodau'r Pwyllgor

Mae aelodau ein Pwyllgor wedi dod ynghyd i gefnogi mentrau cadarnhaol o bob graddfa a math o'r sectorau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol trwy ein rhwydwaith gwytnwch.

committee_illustration.jpg
bottom of page