top of page

CYMRU RHAN ECONOMI CYLCH

Gan Vicky Moller, aelod Sylfaenol a golygydd Rhwydwaith Rhwydwaith.

Y rhesymau dros ystyried arian cyfred cyflenwol Celyn:


·  Rhagolwg economaidd y dyfodol yn edrych yn llwm

·  Y risg y bydd pŵer economaidd yn symud ymhellach i fusnes di-enw (rhyngwladol)

·  Mae angen i'r llywodraeth, y sector gwirfoddol a busnes ymuno / gweithio gyda'i gilydd

·  Mae angen cydio yn yr agenda trawsnewid carbon isel

·  Risg darnio cymdeithasol


Sut y bydd yn gweithio Business Live

Adroddiad Cylchlythyr Cyfoeth Cymru

Cofrestrwch i Celyn


Pa wahaniaeth ddylai ei wneud?

Offeryn yn unig yw arian cyfred, nid nod ynddo'i hun. Bydd creu teclyn economaidd y gellir ei ddefnyddio mewn busnesau lleol yn unig yn cynyddu gweithgaredd economaidd lleol, hy gwneud y busnesau yn fwy llwyddiannus.

Mae'n arbed sterling am y pethau hynny na allwn eu prynu'n lleol, gan leihau dyled, a chymedroli gwargedion diangen.

Mae gan yr arian lleol sgil-gynhyrchion sydd  yn  yn gorffen ynddynt eu hunain: Mae'n adeiladu cydweithrediad a pherthynas rhwng y busnesau, y sector gwirfoddol, cwsmeriaid, rheoleiddwyr a gwesteion i'r ardal. Mae'r perthnasoedd yn rhannu cariad at ardal.  Mae masnachu yn dod yn symbol o'n perthynas â'r lle a'i gilydd. Mae hyn yn ei dro yn meithrin lles, mae'n denu gwesteion, mae'n ehangu gweithgaredd economaidd mewn busnesau sy'n wynebu'r gymuned leol.


Pam rydyn ni'n meddwl y bydd hyn yn gweithio pan fyddwn ni'n gwybod nad yw ymdrechion eraill wedi arwain yn unman?

Rydym yn modelu hyn ar fathau o arian cyfred sy'n gwneud gwaith, ee y  sardex  a'i gopi cathod.

Mae gwahaniaethau sylweddol rhwng yr arian sy'n gweithio a'r lleill heb fawr o effaith.

Ni allwn warantu y bydd yn gweithio yn Sir Benfro na Chymru. Ond mae'r risgiau sydd ar y gorwel mor sylweddol, mae'n werth eu paratoi felly rydyn ni'n gallu gwrthsefyll nhw, fel cael gwrth-ddŵr yn barod ar gyfer y storm. Yr unig risg sylweddol yw nad yw hyn ond yn gwneud ychydig yn dda ac yn ffysio allan, ei fod yn tynnu sylw. Mae'r buddion posibl mor fawr fel eu bod yn cyfiawnhau cymryd y mân risg hon.


Felly beth yw'r amodau ar gyfer llwyddiant?

·  Rheolaeth wych (yn Sardinia gan grŵp o selogion graddedig ifanc)

·  Y busnesau iawn yn arbennig i ddechrau (cymysgedd, graddfa, ardal, ymrwymiad)

·  Copïwch y manylion sy'n gweithio (ee cychwyn busnes i fusnes, canran y trosiant, system TG ar gyfer tryloywder a symlrwydd, na ellir ei drosglwyddo ac ati.


Sut i'w gyflwyno i Sir Benfro?

Dechreuwch gydag arweinwyr busnes a chymuned ar gyfer gwahanol drefi yn y sir, ynghyd ag arweinwyr sirol.

Gwahoddwch nhw i siarad â'r dyn sy'n arwain y fenter yng Nghymru.

Os bydd unrhyw ardal yn penderfynu rhoi treial iddo, mae angen y gymysgedd iawn o fusnesau yn yr ardal honno arnom a'r tîm rheoli cywir i dyfu'r cynllun yn gyflym mewn ymateb i'r galw. Mae angen ysgogiad bach arnom i'w roi ar waith.

bottom of page