top of page

Maw, 19 Hyd

|

Aberteifi

Noson Ddiwylliannol Croeso Teifi - Noswaith Diwyllianol Croeso Teifi

Paratoi i groesawu trydydd teulu o Syria i Aberteifi. Noson gyda bwyd, siaradwyr, cerddoriaeth, sgwrs. Gweler isod am docynnau.

Mae'r cofrestriad ar gau
Gweld digwyddiadau eraill
Noson Ddiwylliannol Croeso Teifi - Noswaith Diwyllianol Croeso Teifi

Time & Location

19 Hyd 2021 18:30 – 20:30

Aberteifi, Guildhall, Aberteifi SA43 1JL, DU

About the Event

Mae Croeso Teifi wedi croesawu ac integreiddio dau deulu o Syria i Aberteifi ers 2017

Mae rhodd hael i'r teulu wedi ein galluogi i groesawu traean, ar ôl i ni ddod o hyd i gartref.

Cofrestrwch am docynnau

Mae'r noson Ddiwylliannol yn cynnwys bwyd a cherddoriaeth, siaradwr gwadd ac ychydig eiriau gan ein teuluoedd sefydlog, gydag amser ar gyfer sgyrsiau a thrafodaeth

Daw'r siaradwr gwadd o Syria. Bydd yn egluro pam y ffodd, a rhannu ei daith a'i brofiadau yng Nghymru a Llundain. Dyma stori am bethau cadarnhaol a anwyd o adfyd dirdynnol.

Bydd casgliad.

Ynglŷn â nawdd cymunedol a'n rôl.

Mae nawdd cymunedol yn caniatáu i gymunedau ddarparu ar gyfer, croesawu ac integreiddio rhai ffoaduriaid, gyda'u harian a'u personél eu hunain.

Fe'i caniatawyd gan y Swyddfa Gartref yn 2016 ar ôl ymgyrch a arweiniwyd gan Citizens UK.

Nod Croeso Teifi yw croeso i dref gyfan. Mae cymdogion, athrawon, busnesau ac eglwysi i gyd wedi cyfrannu at gynllun Aberteifi a enillodd glod y DU. Dewiswyd swyddogion Cyngor Ceredigion

O'r DU i ddysgu cenhedloedd Ewropeaidd am Nawdd Cymunedol.

Share This Event

bottom of page