top of page

Maw, 05 Hyd

|

https://www.eventbrite.co.uk/e/food-for-the

Bwyd i'r Rhanbarth

Digwyddiad system gyfan ar gyfer dyfodol bwyd yn ein rhanbarth, gan ddod â chymunedau, cynhyrchwyr, ffermwyr, busnesau a llunwyr polisi ynghyd.

Mae'r cofrestriad ar gau
Gweld digwyddiadau eraill
Bwyd i'r Rhanbarth

Time & Location

05 Hyd 2021 18:00 – 06 Hyd 2021 12:00

https://www.eventbrite.co.uk/e/food-for-the

About the Event

Sir Gaerfyrddin | Castell-nedd Port Talbot | Sir Benfro | Abertawe

Mae newidiadau mawr yn dod i'r ffordd yr ydym yn byw ac yn gweithio - p'un ai trwy ddyluniad neu drwy drychineb. Mae'r sector bwyd a ffermio yn hanfodol i oroesi, gan ei wahaniaethu oddi wrth sectorau eraill. Fel rhanbarth, mae'n rhaid i ni ymateb ac addasu i sawl her, gan gynnwys yr argyfwng hinsawdd, anghynaladwyedd masnach ryngwladol, Brexit, argyfyngau iechyd, ac ansefydlogrwydd y llywodraeth ac ariannol.

Gall y sector bwyd a ffermio ddarparu iechyd, cyflogaeth, cyfle, datgarboneiddio a chefn gwlad sy'n ddiogel yn ddiwylliannol - ac mae gan Gymru gyfle i arwain y ffordd.

Yn realistig, ni all newid system ysgubol a newid diwylliannol ddigwydd 'o'r brig i lawr', rhaid iddo gael ei gychwyn gan y sector cyfan, gyda chefnogaeth pobl a'i gefnogi gan y llywodraeth.

Mae Fforwm Amgylcheddol Abertawe a 4theRegion yn partneru i gynnal sgwrs fawr dros ddau ddiwrnod, am wytnwch ein system fwyd ranbarthol yn Ne Orllewin Cymru.

Sut allwn ni gefnogi cynhyrchwyr, byrhau cadwyni cyflenwi, datblygu gwytnwch yn yr hinsawdd a gwella iechyd a lles pobl, lleoedd a'r blaned?

Mae Grwp Resilience wedi helpu i gynllunio'r digwyddiad hwn.

Share This Event

bottom of page