top of page

Sad, 17 Gorff

|

Arberth

Arddangosfa Grwp a Life Seeker's Aid

Mynegodd trigolion gwersyll penally eu teimladau, galar, gobeithion ac ofnau trwy gelf. Arweiniodd Anna Waters y siwrnai hon o hunanddarganfod a dadlennol. Bydd yn cael ei arddangos yn oriel Neuadd y Frenhines am wythnos o 17eg Gorffennaf

Mae'r cofrestriad ar gau
Gweld digwyddiadau eraill
Arddangosfa Grwp a Life Seeker's Aid

Time & Location

17 Gorff 2021 11:00 – 23 Gorff 2021 17:00

Arberth, High St, Arberth SA67 7AS, DU

Guests

About the Event

Bydd gan Grwp Resiliance arddangosfa gymedrol o'n prosiectau, ond yr expo hwn yw gwaith celf y Ceiswyr Bywyd a fu'n gaeth ym marics Penally am 6 mis heb ddiwedd ar y golwg. Marchogodd llawer i'r adwy. Un oedd rhodfa Anna o Artisan. Roedd hi'n dalent heb ei rhyddhau nad oedd pobl yn gwybod bod ganddyn nhw:

"Yn ogystal â rhoi rhywbeth i ni feddiannu ein hamser, daeth ein gwaith celf yn ffordd o adlewyrchu a phrosesu ein hemosiynau; o brofiadau ein teithiau, yr hiraeth am y cartref a'r teulu, yr erlidiau roeddem wedi dianc a'n gobeithion ar gyfer y dyfodol Rydym wedi sylweddoli y gall celf fod yn offeryn pwerus, cyfathrebol gan ei fod yn rhagori ar yr angen am iaith lafar / ysgrifenedig. Mae'n gymorth defnyddiol i gymuned o bobl sydd â llu o ieithoedd brodorol ac yn aml ychydig o allu gyda'r iaith Saesneg. wedi gwerthfawrogi ei werth i'n lles, mae wedi dod yn rhan ganolog o'r cymorth rydyn ni nawr yn ceisio ei gynnig i eraill sy'n llywio'r broses loches. Gydag aelodau eraill o CROP a ffrindiau, rydyn ni wrthi'n sefydlu Cymorth Ceiswyr Bywyd (statws elusen yn yr arfaeth) i ddarparu cymorth 'ar lawr gwlad' i geiswyr lloches a ffoaduriaid. Bydd unrhyw arian a godir yn yr arddangosfa hon yn cyfrannu'n uniongyrchol at y gwaith hwn. "

Share This Event

bottom of page