top of page

Mer, 31 Maw

|

https://us02web.zoom.us/j/82810315411

Problemau meddwl, corff a chymdeithasol - Mae sefydliadau gofal yn rhannu eu profiadau

Cymunedau sy'n Gyfeillgar i Ddementia - Cherry Evans. Arthritis Versus - Sarah Greener. Caban Dezza Hunangymorth cymdeithasol - Tom, Kristina a'r tîm Mae gan bob un heriau gwahanol, gan gymharu nodiadau, beth sy'n helpu, beth sydd ddim.

Mae'r cofrestriad ar gau
Gweld digwyddiadau eraill
Problemau meddwl, corff a chymdeithasol - Mae sefydliadau gofal yn rhannu eu profiadau

Time & Location

31 Maw 2021 17:30 – 19:00

https://us02web.zoom.us/j/82810315411

Guests

About the Event

DEMENTIA

Bydd Cherry Evans yn ein helpu i ddeall yr hyn sy'n digwydd i'r rheini â dementia, yr hyn y gallwn ei wneud sy'n helpu a'r hyn nad yw'n gwneud hynny.

Mae'n niwed corfforol i'r ymennydd, yn aml oherwydd llai o lif y gwaed. Gall ffordd iach o fyw, yn enwedig ymarfer corff, atal ei achosion corfforol. Mae'n effeithio ar gynifer o bobl, rydym i gyd yn debygol o ddod ar ei draws.

ARTHRITIS

Mae gan hanner miliwn o bobl yng Nghymru Arthritis. Mae Arthritis Cymru Versus yn ymgymryd â'r her i helpu pobl i fyw'n dda gyda'u arthritis

CABIN DEZZA

Yn wahanol i broblemau corfforol, mae chwalfa gymdeithasol yn aml yn cael ei beio ar y rhai sy'n gaeth iddo.

Y ffurf fwyaf egregious yw symud plant yn orfodol. Mae tua 2000 y flwyddyn yng Nghymru yn cael eu rhoi yn y system ofal, y gyfradd uchaf yn y DU a bron pob un yn erbyn dymuniadau'r teulu.

Mae caban Dezza yn gwasanaethu pob math o anghenion yn seiliedig ar hunangymorth cyfoedion i gyfoedion. Mae'n arwyddo, yn darparu achub, arian, dillad, hyfforddiant ac ymdeimlad o bwrpas i'r rhai sy'n cymryd rhan.

Share This Event

bottom of page