top of page

Sul, 13 Meh

|

Lawrenny

Diwrnod Agored Gerddi Cymunedol Pencoed

Rhowch gynnig ar arddio, ymwelwch â'r cae llewyrchus hwn lle mae15 teulu'n tyfu eu ffrwythau a'u llysiau, nid fel rhandiroedd ond mewn Gardd Gymunedol

Mae'r cofrestriad ar gau
Gweld digwyddiadau eraill
Diwrnod Agored Gerddi Cymunedol Pencoed

Time & Location

13 Meh 2021 10:30 – 15:30

Lawrenny, New Pencoed, Lawrenny, Kilgetty SA68 0PL, y DU

About the Event

Un o gyfres o ddiwrnodau agored gardd gymunedol yn Pembs, gyda chefnogaeth Grwp Resilience. Mae gardd Pencoed yn gae a rennir lle mae 15 teulu yn tyfu eu ffrwythau a'u llysiau ac wedi lleihau eu harfer archfarchnad yn sylweddol. Dyma eu diwrnod agored ar ôl sawl blwyddyn o waith tawel. Mae natur o'u cwmpas, ac yn derbyn gofal da.

Bydd sgwrs ar sut i gompostio yn iawn, cyfleoedd i gael Tyfu, dysgu am ddim cloddio, stondin de a chacen, stondin planhigion a chroeso cynnes.

Dyma gyfarwyddiadau: Mae Gardd Gymunedol Pencoed wedi'i lleoli yn y cae ochr yn ochr â New Pencoed Farm yn From Cresswell Quay, dilynwch yr arwyddion i Lawrenny a New Pencoed yw'r fferm gyntaf i chi ddod iddi ar yr ochr dde. Parcio yn y buarth

Mwy am ardd gymunedol Pencoed

Share This Event

bottom of page