top of page

Tir Tyfu Bro

Dadorchuddiod Grwp, 25 o safleoedd tyfu cymenudol (tir Tyfu Bro) yn Sir Benfro, heb gyfrif rhandiroedd a reolir gan y cyngor. Mae rhai yn segur, rhai yn aeddfed, y rhan fwyaf yn ifance ac yn tyfu. 

Mae Plotiau Sir Benfro yn bwriadu cysylltu'r tyfwyr, cyllidwyr, y gwasanaethau gwirfoddol, iechyd ac addysg a busnesau i gryfhau gweyntwch. 

Dysgu a Rhannu

Cydweithio i adeiladu gwytnwch

Fel rhan o fwriad Plotiau Sir Benfro rydym yn gobeithio cysylltu'r cymunedau sy'n tyfu ledled Sir Benfro i rannu arfer da, ac adnabod anghenion cyffredin yn y gobaith y gall Grŵp ddiwallu anghenion a gweithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i atebion i heriau cyffredin.

 

Gobeithiwn gall y gwahanol gymunedau sy'n tyfu gefnogi ei gilydd gyda syniadau ac awgrymiadau a datblygu cysylltiadau buddiol. Rydym yn croesawu unrhyw syniadau sydd gennych yn y maes hwn.

Safleoedd Tir Tyfu Bro 

Gweler ein tudalen cynhyrchwyr am restr lawn o dyfwyr cymunedol lleol 

bottom of page