top of page

EIN GWAITH

Dyma rai o'n mentrau gweithredol (prosiectau a Ariennir gan Grant)

Gallwch ddarganfod am y newyddion diweddaraf yng nghymuned Grwp trwy fynd draw i'n tudalen Newyddion.

Screen Shot 2022-02-15 at 14.07_edited.jpg
repair.jpg

PLOTIAU PEMBROKESHIRE

Ar ddiwedd 2020 dyfarnwyd grant i Grwp Resilience gan Gyngor Sir Penfro fel rhan o

Gwella Sir Benfro

i wella ein cymuned o dan brosiect o'r enw Pembrokeshire Plots.

Trwy welliannau wedi'u hariannu i dir er budd cymunedol

(ee rhandiroedd, gerddi cymunedol a choedwig)
 

Uchelgais Pembs Plots yw cysylltu pob cornel o'n cymuned, gan ddod ag arbenigedd ac angerdd at reoli rhandiroedd a thiroedd cymunedol ynghyd, mewn cytgord â natur ac er budd pobl Sir Benfro.

I ddarganfod sut y gallwn helpu ein gilydd ewch i'n tudalennau prosiect.  

Screen Shot 2022-03-07 at 13.38.58.png

CYNLLUN ATEGYWEIRIO AC AIL-DEFNYDDIO I LANSIO YN SIR BENFRO

Bydd rhwydwaith rhannu, atgyweirio ac ailddefnyddio newydd yn cael ei ddatblygu yn Sir Benfro, gan ddarparu buddion gwyrdd, cymdeithasol, cymunedol a chyflgaeth ar yr un pryd!

Arweinir y rhwydwaith gan Gyngor Sir Penfro trwy Norman Industries yn gweithio ochr yn ochr â'r Adran Adfywio gyda

Gwydnwch Grwp,

Paul Sartori, Coleg Sir Benfro, Fferm Gofal Clynfyw, TYF Tyddewi, Maenor Scolton, Canolfannau Gweithgareddau Cymdeithasol Sir Benfro ac ystod o elusennau a mentrau cymdeithasol lleol. 

bottom of page